Kurser

Våra utbildningars mål är inlärning dvs att du verkligen får något som du har långsiktig nytta av. Vi arbetar med processbaserad inlärning med stort fokus på träning. Med våra utbildningar får du:

Kunskaper om beteendevetenskapliga metoder och modeller som ger dig beteende- och kommunikationsmetodik för alla typer av möten med andra människor.

Du får kunskap om hur vi fungerar, vad som styr oss, hur du skapar kontakt och styr mötet.

Våra utbildningar är baserade på insikt och träning som integrerar den nya kunskapen så att du kan använda den direkt.

Coachutbildning

 • Företagsintern - kontakta oss för mer info
 • Produktblad
iCO BAS 2018-HT - Uppsala
 • Modul 1: 4-5 september
 • Modul 2: 3-4 oktober
 • Modul 3: 6 november
Finns platser kvar

DISC-Modellen

 • Vilka drivkrafter har vi?
 • Hur ser våra behov och känslor ut?
 • Hur ser min PersonProfil ut? – Vilka är mina styrkor och utvecklingsområden?
 • Hur vet jag vem det är jag talar med, vilken beteendestil är det?
 • Hur jag kan förbättra mitt samarbete med andra genom att anpassa min kommunikation till olika beteendestilar?
 • Hur ser mitt team och teamets grupprofil ut och vad innebär det i utvecklingen av teamet?

Kontakta oss gärna för mer information!

DISC i Uppsala
 • 20:e september
 • 27:e november
 • 22:a januari 2019

DISC i Malmö
 • 7:e september
 • 16:e november
 • 11:e januari 2019

Personligt Ledarskap, Effektivitet och Utveckling

 • Vi mäter upp din effektivitet på 9 avgörande områden
 • Du får kunskap om hur du kan förbättra din effektivitet
 • Du får ta fram konkreta utvecklingsplaner på samtliga 9 områden
 • Du får hjälp med att välja ut vilket/vilka områden du behöver börja med för att få bäst effekter

Kontakta oss gärna för mer information!

iPEP i Uppsala
 • 19:e september
 • 26:e november
 • 21:a januari 2019

iPEP i Malmö
 • 6:e september
 • 15:e november
 • 10:e januari 2019