Hållbar affärsutveckling


Effektivit är hur väl en organisation kan omvandla resurser till produkter och tjänster. I begreppet ingår både produktivitet och kvalitet, som båda är höga i en effektiv organisation. Effektivitet = graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändningen.

Meningsfullt är att det vi gör har en betydelse/ett högt värde för båda parter. Metoder är att hitta framgångsfaktorer som vi kan använda om och om igen. I grunden bygger det på lagen om orsak och verkan.

Med verktyg menar vi både fysiska och IT-baserat hjälpmedel som vi kan använda både när vi tränar och när vi utför vårt arbete. Hjälper oss att få kontroll när en uppgift är komplex, vilket oftast är fallet och inte minst i kundmötet.

Vi har kommit fram till att lösningen ligger i en kombination av Kommunikation, Utbildning och Verktyg baserat på beteende och systemvetenskap.

Förstudier

Förstudien är viktig för att lyckas med utvecklingsprojekt. Vi genomför regelbundet förstudier och har lärt oss vad som är viktigt samt hur det ska göras. Målet är att förstå nuläget, definiera rätt mål och utifrån det ta fram den mest effektiva och hållbara utvecklingsplanen. Så här gör vi:

  • Intervjuar ledare och utförare
  • Samtalsanalys på inspelade samtal
  • Analys av nuvarande dialogstrategier (manus)
  • Analys av kundfeedback, nyckeltal och utfallsdata samt vad som ger bäst hävstångseffekter på resultaten
  • Produkt- och målgruppsanalys


Utifrån det tar vi fram ett uppdragsspecifikt förslag på en utvecklingsplan.

Samtalsanalys

Vi har lyssnat på och analyserat många tusen kundmöten där vi lärt oss att förstå vilka effekter olika kommunikationssätt har och hur de påverkar resultaten.
Så här gör vi:

  • Analyserar samtal och kundmöten (inspelade, medlyssning och medbesök)
  • Tar fram analysmallar för att kunna mäta vad som görs i kundmötet


Du får veta vad som görs i samtalen, vilka effekter det ger samt hur vi kan öka effekterna. Vi delar in samtalsanalysen i framgångsfaktorer och hur du sätter dem i system samt i utvecklingsområden och vilka resultat de kan ge.

Utveckling av Dialogstrategier

Baserat på vårt vår kommunikationsmetod utvecklar vi effektiva och meningsfulla dialogstrategier för kundmötet samt tar fram verktyg för träning och genomförande. Våra Dialogstrategier har bevisat höga och hållbara effekter.

Personlig coaching och Mentorskap

Ger dig som är ansvarig för sälj- och serviceverksamhet möjlighet till personlig utveckling. Vi sätter upp ett personligt och specifikt program för just dig och din situation.

Upphandlingar och kompetensinventering

Vi ger dig en djupare förståelse för leverantörernas kompetens som företag, vilka metoder de verkligen behärskar och förståelse för nyckelpersonernas drivkrafter och beteenden.