Kommunikation


Kommunikation kommer av ”communicare” vilket betyder : Dela, meddela, förena och göra gemensamt. Vi har utvecklat en kommunikationsmetod som skapar ömsesidig förståelse. Ömsesidig förståelse ger tillit vilket leder till en mer effektiv och meningsfull kommunikation. Tillit är grunden för vår kommunikationsmetod och den ger positiva effekter på både tid och kostnader.

Vad vi kan och arbetar med

Vi har såväl Universitetsstudier som ett antal certifieringar i kommunikations- och beteendevetenskap. Här kommer några exempel på områden vi arbetar med:

 • Coaching på internationellt certifierad nivå
 • Hur vi använder våra sinnen och hur vi utifrån det skapar effektivare kommunikation
 • Språket och vilken inverkan det har på våra tankar, känslor och handlingar
 • Hur vi skapar vanor och vilka vanor som är mest effektiva
 • Människor är olika och ska behandlas olika för att bli behandlade lika
 • Drivkrafterna bakom våra behov och känslor
 • Hur vi förhåller oss till vår omgivning
 • Hur tanke, handling och känsla påverkar varandra
 • TilliT och dess effekter på tid och kostnader
 • Retorik
 • Dialogstrategier baserat på olikheter (kollegor, ledarskap, team och kund)
 • Forskning om försäljning
 • 12 områden som ger personlig Effektivitet och utveckling
 • Hur fungerar du i en innovativ process?

Vad vi gör och hur vi gör det

Vår kommunikationsmetodik är baserad på beteendevetenskaplig grund. Alla delar i metodiken kan härledas till forskning och väl beprövade beteendemodeller. De som går våra utbildningar upplever att det svåra blir enklare och mer begriplig, att det hänger ihop samt blir logiskt och naturligt.

Metodiken vi lär ut används sedan till såväl arbetet som till den privata sfären. Vi har fått åtskilliga rapporter om kraftfulla och positiva effekter så väl i arbetet som i det privata livet.

Vår utbildningsmetodik bygger på processer som ger kraftfulla insikter som vi sedan tränar in till nya och effektivare vanor. Vi har utvecklat, utbildat, tränat och mätt effekterna på metodiken. Effekterna vi observerar sträcker sig från mätbara resultatökningar till livsavgörande insikter

Våra uppdragsgivare kallar det INYAN-METODEN

Kontakta oss gärna för mer information!