Coaching och Ledarskap

Behov

För att kunna utveckla andra behöver du först utveckla dig själv. Vet du var du står i din personliga effektivitet eller vad som ger Personlig utveckling?

Utmaningen är att skapa utveckling och förändring i ditt team eller i din organisation. Du har erfarenhet att leda andra och behöver få mer kunskap, bättre verktyg och en ökad förmåga att utveckla andra.

Lösningar

Hos oss får du praktiska och kraftfulla coachverktyg som du direkt får använda i utvecklingen av dina medarbetare. Programet fokuserar på praktik och träning. Vi erbjuder även personliga individuellt anpassade utvecklingsprogram för dig som ledare.

  • Utbildningen i Beteendebaserad Coaching för Teamledare och Chefer ger dig som deltagare både teoretisk kunskap om coaching och praktisk träning i att coacha.
  • Du kommer att få mäta upp din Personliga Effektivitet och utifrån den analysen ta fram en personlig utvecklingsplan.
  • Du får träningsuppgifter mellan utbildningstillfällena som du får redovisa.
  • Bestående beteendeförändring skapas inifrån och ut samt med träning.


Utbildningen tar sin utgångspunkt i vårt grundläggande gemensamma och personliga beteende. Frågan vi vill ha svar på är – Vad är behovet bakom beteendet? Med förståelse om behoven bakom beteendet så kan vi skapa en effektiv utveckling som ger både djupa och hållbara effekter.

Du får verktyg som hjälper dig att utföra coachingen samt göra coaching till en vana. Målsättningen är att göra coaching till ett verktyg och en process som skapar meningsfulla och hållbara resultat.

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna utföra beteendebaserad coaching där du kan skapa såväl kraftfulla som hållbara effekter.

Invändningar

  • Ger det verkligen snabba, höga och hållbara resultat?
  • Leder det till förändring och över tid?


Vad säger de som gått coachutbildningen?

Kontakta oss gärna för mer information!