Innesälj och Utesälj

Behov

Säljare brukar kunna produkternas egenskaper och fördelar, men kan de omvandla det till betydelse för kunderna? Får säljarna kunderna att förstå värdet med produkten eller är det priset som gäller?

Vad har kunderna för behov i sin inköparroll och i sin personliga roll? Hur ser kundernas inre drivkrafter ut och vad innebär det i kundmötet?

Är det invändningar och avslutstekniker vi behöver eller är det något tidigare i kundmötesprocessen som behöver ändras?

Lösningar

Vi lär säljare vad kunderna har för inre drivkrafter och behov så de kan kommunicera för att skapa effekter utifrån det? Det vi gör är att analysera nyckeltal, målsättningar, produkter och tjänster, erbjudanden och samtal. Utifrån den analysen tar vi fram:

 • Sätter upp målsättningar och vad vi ska mäta (såväl hårda som mjuka nyckeltal)
 • Tar fram en uppdragsspecifik utvecklingsplan där vi tar med både målgrupp och produktegenskaper
 • Vi utvecklar nya och mer effektiva Dialogstrategier (iDA) specifikt för uppdraget
 • Ger konkreta träningsuppgifter som vi följer upp
 • Ger lednings- och coachstöd
 • Tar fram verktyg för träning och genomförande.


Vi lägger stort fokus på regelbunden uppföljning för att säkerställa att Dialogstrategierna fungerar och att utvecklingsprocessen leder till våra uppsatta målsättningar.

Invändningar

 • Ger det verkligen hållbara resultat?
  • Det är vanligt med 50-100% bättre resultat & om man analyserar & tränar så ger det hållbarhet under lång tid. Vi har mätningar som visar tydliga resultat även efter ett år.

 • Alla är olika, både jag & kunderna. Det fungerar kanske på andra men inte på mig!
  • Vi har beteenden som är gemensamma för alla människor & vi har olikheter som går att identifiera, kategorisera & skapa specifika dialogstrategier för. Vi har uppdrag som med statistisk säkerhet gett dubbla resultatet.

Nästa steg

Hur ser behoven i er försäljning ut idag?
Kontakta oss gärna för mer information!