Kundservice och Support

Behov

Det våra uppdragsgivare framför allt vill ha hjälp med är att korta ner samtalstiden, rädda kvar kunder som vill säga upp, sälja på inkommande så att det upplevs som god service, hantera upprörda kunder och dessutom skapa ett högt nöjdkundvärde.

Vi vet att viljan finns att skapa nöjda kunder men hur är det med orken och energin? Finns det sätt att skapa nöjda kunder och samtidigt spara energi och motovation?

Lösningar

Vi har utvecklat metoder som bevisligen gör kunderna mer nöjda. Vi har hittat sätt som hjälper oss att med kundens egna fria vilja kunna styra kundmötet och genom det förkorta samtalstiderna. När vi utvecklar kundservice till att bli mer säljande så är det viktigt att skapa förståelse för att sälj rätt gjort = service. För att hitta den bästa möjliga lösningen så tittar vi på nyckeltal, nuvarande målsättningar, produkter eller tjänster samt erbjudanden. Sedan analyserar vi ett representativt urval av samtal för att höra vad som görs och vilka effekter det ger.

Utifrån den analysen tar vi fram målsättningar och vad vi ska mäta (såväl hårda som mjuka nyckeltal) samt en uppdragsanpassad utvecklingsplan så vi får de effekter vi önskar i vår kundkommunikation och når uppsatta mål.

I våra utbildningar skapar vi medvetenhet om kommunikation och hur den fungerar samt tar fram konkreta verktyg tex i form av Dialogstrategier. Sedan tränar vi in nya och mer effektiva färdigheter som ger oss nya och bättre vanor. Under utvecklingsprocessen ger vi lednings- och coachstöd samt löpande analyserar kundmöten baserat på inspelda samtal. Till vår hjälp har vi ett samtalsanalysverktyg. Se iSA-IT under Verktyg.

Invändningar

  • Ger det verkligen hållbara resultat?
    • Det är vanligt med 50-100% bättre resultat och om man analyserar och tränar så ger det hållbarhet under lång tid. Vi har mätningar som visar tydliga resultat även efter ett år.

  • Alla är olika, både jag och kunderna. Det fungerar kanske på andra men inte på mig!
    • Vi har beteenden som är gemensamma för alla människor och vi har olikheter som går att identifiera, kategorisera och skapa specifika dialogstrategier för. Vi har uppdrag som med statistisk säkerhet gett dubbla resultatet.

  • Det går inte att hitta en metod för alla kundärenden!
    • Vår metod bygger på att först möta och hantera människan med hennes tankar, känslor och beteenden och på det bygger vi dialogstrategier för alla ärendetyper.

Nästa steg

Hur ser behoven i er kundservice ut idag?
Kontakta oss gärna för mer information!