Utbud

På Inyan arbetar vi med att skapa hållbar affärsutveckling genom att skapa Effektiva och Meningsfulla kundmöten. Vi har utvecklat metoder, utbildningsprocesser och verktyg som ger både kraftfulla och hållbara effekter. Vi arbetar i nära samarbete med våra uppdragsgivare och får ofta förtroendet att arbeta med dem under lång tid.

Hållbar affärsutveckling

Hållbar affärsutveckling får vi genom metoder och verktyg som ger effektiva och meningsfulla kundmöten. LÄS MER

Kommunikation

Hur enkelt är det att verkligen få kommunikation att gå fram och bli helt förstådd av den andra parten? Är huvudproblemet att vi tar för givet att andra förstår det vi förstår? LÄS MER

Utbildning

Våra utbildningars mål är inlärning dvs att du verkligen får något som du har långsiktig nytta av. Vi arbetar med processbaserad inlärning med stort fokus på träning. LÄS MER

Verktyg

Våra verktyg ger dig rätt information, på rätt sätt och i rätt tid. Det ger dig stöd i dina kund- och coachmöten och möjligheter att analysera dina framgångsfaktorer och utvecklingsområden. LÄS MER