Verktyg

Våra verktyg ger dig och din organisation rätt information, på rätt sätt och i rätt tid. Det ger dig stöd i dina kundmöten och möjligheter att analysera dina framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

iCONA® - Inyan Communication Navigator

En kommunikationsplattform där du kan hantera dina kommunikatörer och ge dem metoder och verktyg så de kan skapa effektiva och meningsfulla kundmöten. I iCONA-plattformen hittar du följande intuitiva och kraftfulla verktyg:

Dialogverktyget (iDA-IT)
Systemstöd kunddialog
  • Träning i kunddialogens delar och hur du skapar en effektiv kundmötesprocess
  • Stöd i genomförandet när du är i dialog med kunden
  • Lättillgänglig kunskap om beteendevetenskap & kommunikativa principer
  • Analys av dina kundmöten både som medlyssningsverktyg och som egenanalys

Samtalsanalysverktyget (iSA-IT)
Databasdriven dialogutveckling
  • Möjlighet att koppla vårt beteende i kundmöte med nyckeltal
  • Analys av ljudfiler, medlyssning, email och administrativa ärenden där resultaten av analyserna presenteras i olika rapporter
  • Möjlighet att få kundunika analysmallar för kvalitetssäkring tex COPC samt kommunikationseffektivitet
  • Effekter: Mäter det som ger hävstångseffekt på resultatet i kundmötet. iSA-IT ger beslutsunderlag för vilka utvecklingsinsatser som ger bäst effekt på kundmötet och möjlighet till att mäta utvecklingen över tid


Kontakta oss gärna för mer information!