Verktyg

Våra verktyg ger dig rätt information, på rätt sätt och i rätt tid. Det ger dig stöd i dina kund- och coachmöten och möjligheter att analysera dina framgångsfaktorer och utvecklingsområden.

iCONA - Inyan Communication Navigator

En verktygsplattform där du som kund hanterar dina egna användare. I iCONA finns för närvarande följande verktyg/applikationer:

Samtalsanalysverktyget (iSA-IT)
 • Möjlighet att få kundunika analysmallar för kvalitetssäkring tex COPC samt kommunikationseffektivitet
 • Analys av ljudfiler, medlyssning, email och administrativa ärenden där resultaten av analyserna presenteras i olika rapporter.
 • Effekter: Mäter det som ger hävstångeffekt på resultatet i kundmötet. iSA-IT ger beslutsunderlag för vilka utvecklingsinsatser som ger bäst effekt på kundmötet och möjlighet till att mäta utvecklingen över tid.

Coachverktyget (iCO-IT)
 • Bedömningar: Frågeformulär som du själv skapar
 • Coachverktyg
 • Coachkunskap

Ger möjlighet att mäta utveckling över tid och en kraftfull verktygslåda för coachen att använda i sitt coacharbete.

OnTrack

Är en samlingsplats för kund- och prospektinformation. OnTrack ger dig kontroll på allt viktigt data, gör det överskådligt samt ger dig möjligheten att agera med rätt åtgärder, på rätt sätt och i rätt tid.

 • Hantering och analys av dina prospekts och kunder
 • Triggers – kan själv reagera på förutbestämda värden
 • Kan utföra automatiska handlingar
 • Statistik On Line
 • Sökning och insamling av data på internet och/eller andra externa datakällor som skapar en databas
 • Möjlighet att analysera insamlat data och ett effektivt agerande på det

Kontakta oss gärna för mer information!