Vi hjälper er att skapa effektiva och meningsfulla möten

Vi utvecklar metoder, utbildningsprocesser och verktyg som
ger både kraftfulla och hållbara effekter.

KOMMUNIKATION

Hur enkelt är det att verkligen få kommunikation att gå fram och bli helt förstådd av den andra parten?

VERKTYG

Våra verktyg ger dig och din organisation rätt information, på rätt sätt och i rätt tid.

UTBILDNING

Vi har utvecklat metoder, utbildningsprocesser och verktyg som ger både kraftfulla och hållbara effekter.

Våra affärsområden

personlig utvekling inyan
PERSONLIG UTVECKLING
Öka din effektivitet och bli lugnare! Du får möjlighet att mäta din effektivitet på 9 avgörande områden. Du får kunskap om hur du kan förbättra din effektivitet. Du får hjälp med att välja ut vilket/vilka områden du behöver börja med för att få bäst effekt för dig.
coaching ledarskap utbildning inyan
COACHING & LEDARSKAP

Ingår det i ditt uppdrag som ledare att utveckla dina medarbetare? Utveckling = förändrat beteende.
Att skapa beteendeförändringar och hållbar utveckling är en av huvud-utmaningarna. Vi har verktygen och metoderna som ger dig möjlighet att utveckla såväl dig själv som andra.

teamutveckling team inyan
TEAMUTVECKLING
Fungerar teamarbetet som ni önskar i er organisation? När ett team är dysfunktionellt så genererar det både bristande resultat och ohälsa. Effekterna vi kan få ut av att utveckla sammansvetsade team är stora och blir en avgörande konkurrensfaktor. Med hjälp av våra processkonsulter får ni en teamanpassad utvecklings­process och praktiska och kraftfulla teamverktyg som ni själva kan arbeta vidare med.
kundmötesutveckling inyan
KUNDMÖTESUTVECKLING
Vilka utmaningar och möjligheter har ni i er sälj- och kundservice­organisation? I en tid av stark konkurrens, med produkter och tjänster som liknar varandra och i ett kraftigt marknadsbrus – då är det goda kundrelationer som gäller! Vi har metoderna och verktygen för det.

Vad våra kunder säger

”Väldigt givande, heltäckande, personlig och ett minne för livet.”

Fannie Fager
Ledare – Teleperformance

”I den personliga effektiviteten har det givit mig en strukturerad, planerad arbetstillvaro vilket har givit mig lugn och energi trots att jag upplever att jag får mer gjort.”

Helena Forhaug
Projektledare – Telia

”Enorma effekter. Att coacha med dessa metoder ger en sån stor effekt på fokuspersonen utan någon superansträngning från mig. Jag får ut dubbel så mycket (om inte mer) på coachtillfällena och det krävs mindre tid.”

Hanna Farneland
Teamledare – Ageris

”Jag är mer förstående för andra personers sätt att vara och uttrycka sig. Jag är en bättre chef och känner ökad självsäkerhet i samtalet med mina personer runt om mig. Jag upplever att jag färdigställer mer, vågar agera och ta mer självständiga beslut. Jag har bättre fokus på mitt arbete. Mycket bättre på att lyssna och vara närvarande i ett samtal. Listan kan göras lång. :)”

Gustaf Wibom
Head of Customer Success – OneFlow

”Jag har lärt mig värdefulla coachtekniker som kommer till nytta både i arbetet och privat. I tillägg har jag lärt mig att sätta upp givande mål, och jag har fått inspiration och verktyg för att kunna planera min tid. Bra, givande och utvecklande samtal, tydliga mål och en mer översiktlig vardag!”

Malin Tengheden
Teamledare – Ving Norge

”Jag tycker att det var ett bra upplägg som tog avstamp i forskning och teorier för att sedan koppla det till sin vardag och verkligen ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt och vilka delar man kan ändra för att få störst effekt. En tydlig röd tråd som gav förståelse.”

Jens Phil
Affärsområdeschef – Nordea

Effekterna du inte väntat dig

Med vårt verktyg Personliga Effektivitetsprofil som vi kallat iPEP får du ett nuläge och baserat på det så får du arbeta fram en personlig utvecklingsplan.

  • ”Jag får mer gjort på mindre tid och är mindre stressad!”
  • ”iPEP är ”lag”. Nu jobbar jag inte längre på kvällar och helger som jag gjorde förr!”

Kontakta oss för en kostnadsfri demo

Hur troligt är det att våra kunder skulle
rekommenderar våra utbildningar?*

9.8 av 10

Baserat på 521 deltagare och 61 utbildningar.

* Gäller skattning av våra Coachutbildningar på en skala från 1 till 10 där 1 betyder minst möjliga och 10 högsta möjliga.

Utbildningar

61

Antal deltagare

521

Gen. betyg utbildningar

9.6

Gen. betyg rekommendationer

9.8

Om oss

Vi som arbetar på Inyan har alla lång erfarenhet av kundmötet och allt vad som behövs kring det. Vårt team består av personer som arbetar med kommunikation, beteendevetenskap, coaching, ledarskap, systemering och programmering samt håller god ordning på såväl IT-system och på vår administration. Viktiga ord för oss är: Kvalitet, Förutsägbarhet, Relationer och Resultat

Boka ett möte med oss redan idag

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.