Välkommen till Inyan

Smarta metoder & verktyg som ger effektiva och meningsfulla möten

Det finns många goda verksamheter som har som mål att skapa hållbar utveckling. Vi har inriktat vårt utvecklingsarbete på att skapa effektiva och meningsfulla möten mellan människor i olika situationerr.

Våra affärsområden

ledarskap coaching start

Coaching & Ledarskap

Ingår det i ditt uppdrag som ledare att utveckla dina medarbetare? Utveckling = förändrat beteende.
Att skapa beteendeförändringar och hållbar utveckling är en av huvud-utmaningarna. Vi har verktygen och metoderna som ger dig möjlighet att utveckla såväl dig själv som andra.

skräddarsydda coachingutbildningar

Team & Verksamhetsutveckling

Fungerar teamarbetet som ni önskar i er organisation? När ett team är dysfunktionellt så genererar det både bristande resultat och ohälsa. Effekterna vi kan få ut av att utveckla sammansvetsade team är stora och blir en avgörande konkurrensfaktor. Med hjälp av våra processkonsulter får ni en teamanpassad utvecklings­process och praktiska och kraftfulla teamverktyg som ni själva kan arbeta vidare med.

Sälj & Service

Vilka utmaningar och möjligheter har ni i er sälj- och kundservice­organisation? I en tid av stark konkurrens, med produkter och tjänster som liknar varandra och i ett kraftigt marknadsbrus – då är det goda kundrelationer som gäller! Vi har metoderna och verktygen för det.

Personlig utveckling

Öka din effektivitet och bli lugnare! Du får möjlighet att mäta din effektivitet på 9 avgörande områden. Du får kunskap om hur du kan förbättra din effektivitet. Du får hjälp med att välja ut vilket/vilka områden du behöver börja med för att få bäst effekt för dig.

Kunder vi hjälpt utveckla sina organisationer

Om oss

Hållbara effekter och mätbara resultat

Vårt mål är att bidra till hållbar affärsutveckling genom metoder och verktyg som skapar önskade och mätbara effekter. Vår strategi är att hitta och utveckla de bästa metoderna och bygger dem på beteendevetenskap och beprövade beteendemodeller.
Det viktigaste är att få skapa metoder och verktyg som fungerar praktiskt och går att använda direkt.
Utifrån den grunden har vi sedan 2003 tagit fram program och träning som vi använder i arbetet för att utveckla dig, ditt ledarskap, din coaching, dina medarbetare, ditt team och dina kunder.

Personliga effektivitetsprofil

Effekterna du inte väntat dig

Med vårt verktyg Personliga Effektivitetsprofil som vi kallat iPEP får du ett nuläge och baserat på det så får du arbeta fram en personlig utvecklingsplan.

Om oss

Om Inyan

Vi som arbetar på Inyan har alla lång erfarenhet av kundmötet och allt vad som behövs kring det. Vårt team består av personer som arbetar med kommunikation, beteendevetenskap, coaching, ledarskap, systemering och programmering samt håller god ordning på såväl IT-system och på vår administration. Viktiga ord för oss är: Kvalitet, Förutsägbarhet, Relationer och Resultat

Läs mer om oss

Hur troligt är det att våra kunder skulle rekommenderar våra utbildningar?

9,8 av 10 rekommenderar våra utbildningar baserat på 521 deltagare och 61 utbildningar.

* Gäller skattning av våra Coachutbildningar på en skala från 1 till 10 där 1 betyder minst möjliga och 10 högsta möjliga.

Utbildningar

61

Antal deltagare

521

Gen. betyg rekommendationer

9,8

Gen. betyg utbildningar

9,6

Vad våra kunder säger

”I den personliga effektiviteten har det givit mig en strukturerad, planerad arbetstillvaro vilket har givit mig lugn och energi trots att jag upplever att jag får mer gjort.”

Helena Forhaug

Projektledare, Telia

”Jag tycker att det var ett bra upplägg som tog avstamp i forskning och teorier för att sedan koppla det till sin vardag och verkligen ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt och vilka delar man kan ändra för att få störst effekt. En tydlig röd tråd som gav förståelse.”

Jens Phil

Affärsområdeschef, Nordea

”Jag har lärt mig värdefulla coachtekniker som kommer till nytta både i arbetet och privat. I tillägg har jag lärt mig att sätta upp givande mål, och jag har fått inspiration och verktyg för att kunna planera min tid. Bra, givande och utvecklande samtal, tydliga mål och en mer översiktlig vardag!”

Malin Tengheden

Teamledare, Ving Norge

”Jag är mer förstående för andra personers sätt att vara och uttrycka sig. Jag är en bättre chef och känner ökad självsäkerhet i samtalet med mina personer runt om mig. Jag upplever att jag färdigställer mer, vågar agera och ta mer självständiga beslut. Jag har bättre fokus på mitt arbete. Mycket bättre på att lyssna och vara närvarande i ett samtal. Listan kan göras lång. :)”

Gustaf Wibom

Head of Customer Success – OneFlow

”Enorma effekter. Att coacha med dessa metoder ger en sån stor effekt på fokuspersonen utan någon superansträngning från mig. Jag får ut dubbel så mycket (om inte mer) på coachtillfällena och det krävs mindre tid.”

Hanna Farneland

Teamledare, Ageris

”Väldigt givande, heltäckande, personlig och ett minne för livet.”

Fannie Fager

Ledare, Teleperformance

Kontakta oss

Boka ett möte med oss

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.