Ökad stress och ökade sjukskrivningar till följd av stress är något vi blivit vana att läsa och höra om. Flera frågar sig hur vi kan må så dåligt, när vi har det så bra?  Med tanke på alla problem som idag är relaterade till stress, har ordet stress fått en negativ laddning. Samtidigt är faktiskt …

Stress > Sjukvårdens uppdrag är INTE att ge dig ett meningsfullt liv. Läs mer »