Stress > Att leva i en tillvaro vi inte är skapta för, vad blir viktigt då?

Stress > Att leva i en tillvaro vi inte är skapta för, vad blir viktigt då?

Idag upplever många utmaningar med att få arbetet, tillvaron och livet i stort att gå ihop, tiden räcker inte till. Därför hittar vi inte heller tid att utveckla vår effektivitet eftersom vi redan har för mycket att göra. Att bli mer effektiv kan då bli detsamma som att springa ännu fortare när man redan är slut. Det blir en ond spiral, en stressfälla, som istället leder till ineffektivitet och i förlängningen en risk för kollaps.

Konsekvenserna kan vi se i form av en alarmerande ökning av ohälsa på grund av höga och långvariga nivåer av stress i kombination med otillräcklig återhämtning. Detta leder till mänskligt lidande och stora kostnader för såväl den enskilde, företag och samhället i stort.

Hållbarhet i kunskapssamhället > Det personliga ledarskapet

Oavsett om vi upplever hälsa eller ohälsa, ställer kunskapssamhället stora krav på vår förmåga att hantera en miljö som vår hjärna egentligen inte är utvecklad för. Vi är gjorda för fysisk aktivitet med regelbunden växling mellan ansträngning och återhämtning. Vi är inte gjorde för timmar av stillasittande skärmtid eller att ständigt vara mentalt uppkopplade. Idag kan vi vara nåbara dygnet runt och det finns mer information och valmöjligheter än vad vi klarar av. Många har arbeten som går att ta med vart som helst. Arbeten som sällan har något egentligt slut. Det gör att vi kan ”jobba hur mycket som helst” och ändå uppleva att vi inte vet vad vi egentligen har åstadkommit när dagen eller arbetsveckan är slut.

Det här medför ett stort behov av att kunna hantera våra mänskliga resurser på ett hållbart sätt där ett starkt personligt ledarskap är ett fundament. Det personliga ledarskapet skapar förutsättningar för att använda våra resurser till det som verkligen är viktigt och värdefullt. Till detta, medvetet göra det som behövs för att få återhämtning.

– Din Tid, vår Energi och vårt Fokus

Din effektivitet är i huvudsak beroende av tre saker, din Tid, din Energi och ditt Fokus. Det räcker inte om du har mycket av två av dem om du inte har den tredje och dessutom påverkar de varandra. Alla behövs och när de är i balans får du ut som mest.

Tid

För att skapa något behöver du tid för att göra det. Finns inte tid spelar det ingen roll om du har energi och kan fokusera. Tiden är en fast resurs, vi har alla 24 timmar per dygn. Med den mängd möjligheter som finns tillbuds idag gäller det att vara uppmärksam på vad du lägger din tid på. 

Energi

Du behöver energi för att skapa. Hur mycket du får ut av dina förmågor, ditt kunnande, din kreativitet är beroende av vilken energi du har. Jämför hur det är att göra något när du har lite energi mot när du är full av energi. Du behöver energi för att kunna fokusera och för att få energi behöver du lägga tid på att skaffa dig det. Det hänger ihop! 

Fokus

Din hjärna är konstruerad för att vara fokuserad på en sak i taget. Växlar du mellan uppgifter innebär det att din hjärna ständigt skiftar fokus, vilket tar av både din tid och din energi. I dagens samhälle är det många saker som försöker stjäla din uppmärksamhet. Att kunna vara fokuserad gör dig mer effektiv.

Om du har en hög och stabil energinivå, har bra med tid för det som är viktigt och värdefullt för dig och kan fokusera:

Vad skulle du kunna skapa och uppnå då? 

Vad skulle det då innebära för dig? 

Har du frågor om stress, har något du vill säga om stress eller har bra exempel på hantering av stress och vad det gett så skicka gärna in det till oss. Vi kommer att publicera alla goda inslag här på bloggen.

Ställ frågor eller skicka in case

Med formuläret nedan har du möjlighet att ställa oss frågor eller skicka in case.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.