Coaching & Ledarskap

Om Coaching & Ledarskap

Behov

För att kunna utveckla andra behöver du först utveckla dig själv. Vet du var du står i din personliga effektivitet eller vad som ger Personlig utveckling?

Utmaningen är att skapa utveckling och förändring i ditt team eller i din organisation. Du har erfarenhet att leda andra och behöver få mer kunskap, bättre verktyg och en ökad förmåga att utveckla andra.

Lösningar

Hos oss får du praktiska och kraftfulla coachverktyg som du direkt får använda i utvecklingen av dina medarbetare. Programet fokuserar på praktik och träning. Vi erbjuder även personliga individuellt anpassade utvecklingsprogram för dig som ledare.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i vårt grundläggande gemensamma och personliga beteende. Frågan vi vill ha svar på är – Vad är behovet bakom beteendet? Med förståelse om behoven bakom beteendet så kan vi skapa en effektiv utveckling som ger både djupa och hållbara effekter.

Du får verktyg som hjälper dig att utföra coachingen samt göra coaching till en vana. Målsättningen är att göra coaching till ett verktyg och en process som skapar meningsfulla och hållbara resultat.

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna utföra beteendebaserad coaching där du kan skapa såväl kraftfulla som hållbara effekter.

Invändningar

 • Ger det verkligen snabba, höga och hållbara resultat?
 • Leder det till förändring och över tid?

Progamet består av tre moduler på sammanlagt 5 utvecklingsdagar. Mellan modulerna är det 4-5 veckor så du får utrymme att träna vilket är programmets viktigaste del!

Modul 1 & Dag 1 är till för att öka din Personliga Effektivitet. Det skapar förutsättningar för att ha tid, energi och fokus på din coaching.

Personlig Effektivitet utgår från tre nyckelområden som är ömsesidigt beroende av varandra.

Om ett, två eller alla tre är låga blir konsekvensen att vi sliter och stressar. Stress är bra under kortare intervaller men är förödande över längre tid.

Metoderna och verktygen ger oss möjlighet att få upp fokus, energi & tid till nivåer som gör oss mer effektiva OCH ger samtidigt ett lugn. Nyckelområdena som Personlig Effektivitet inriktar sig på är:

Som en förberedande uppgift så får alla göra en nulägesanalys på nio effektivitetsområden som påverkar Fokus, Energi & Tid.

Det gör att alla har med sig en nulägesbild (som innan oftast är tankar och känslor) vilket skapar en tydlighet och ger motivation till att agera!

Under utvecklingsdagen så går vi igenom alla nio områden och skapar en personlig handlingsplan för vart och ett.

I slutet på dagen så ”kokar vi ner” till det område som ger störst effekt att börja med.

När det är klart så är det bara att fortsätta med nästa och nästa och …

Återkoppling från deltagarna på den här utvecklingsdagen är ofta kraftfulla.

 • Aha-upplevelser (vanligt) … spontant sa en kursdeltagare på frågan vad är riktigt viktigt för dig? ”vad fn håller jag på med!”
 • ”Kanske inte så mycket nytt men nu ska jag göra det … och gör det”, vilket är nytt!
 • Smått upprörd … ”ska jag behöva går kurs för att förstå vad jag faktiskt behöver!”
 • ”Jag får mer gjort OCH är lugn 😊

Modul 1 & Dag 2 ger dig beteendebaserad coachmetodik, konkreta coachmodeller och träning på att både coacha och bli coachad på riktiga och meningsfulla ämnen.

Coachmodellerna är uppbygga som moduler och inom tre huvudområden enligt modellen nedan. Du komma att få träna på varje område samt varje del i varje område. Du kommer även att få träna på att sätta ihop dem till situations- och individanpassade coachprocesser.

Modul 2 innehåller två kraftfulla områden för individanpassning.

 1. Våra sinnen, hur vi använder dem och hur vi som coacher konkret kan individanpassa vår coaching baserat på det.

 2. DISC-modellen där vi går på djupet i vad den bygger på, hur den fungerar och vilka möjligheter den ger. Du får göra en egen Everything DISC-analys som innehåller följande:

         

Baserat på DISC så får du konkreta coachmodeller för att du ska kunna coacha med precision direkt i olika mänskliga drivkrafter. Det gör att du tillsammans med den du coachar hittar personliga och kraftfulla utvecklingsområden. ”Har aldrig förut lyckats coacha person x, nu når jag fram och det har skapat meningsfull utveckling!!” är en vanlig kommentar.

Modul 3 är kanske den viktigaste då den handlar om att det som ofta hindrar oss är begränsade övertygelser. Du kommer att få mycket kraftfulla verktyg för att lösa upp hinder, verktyg som används av internationellt certifierade coacher.

Vi kommer även att gå igenom olika förändringsnivåer som påverkar vad som gör att vi misslyckas eller lyckas med vår utveckling av oss själva och de vi coachar.

I modul 3 kommer du även att få ”köra upp som coach” i en skarp coaching 😊

Prislappen för utvecklingsprogrammet är 20.000:- per deltagare och då ingår:

 • 5 dagars utbildning
 • Personlig Effektivitetsprofil
 • DISC-Personprofil
 • Coachhandbok laddad med kunskap och praktiska coachmodeller (fysisk & digital)
 • Fri support under utbildningen
 • All förtäring

Everything DiSC is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc.

Kontakta gärna oss för mer information

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.