DISC-modellen

Vi har jobbat med DISC-modellen under mer än två decennium och idag har vi en arsenal av metoder och verktyg för att maximera effekten av DISC:ens insikter i ditt företag.

DISC: Hur jag uppfattar mig själv i förhållande till min omgivning

DISC-modellen utgår från hur jag uppfattar mig själv i förhållande till omgivningen.

Everything DISC från Wiley©

När min styrka också blir min svaghet

Vi tänker ofta i form av styrkor och svagheter (brister). Men kan det vara så att det mer handlar om användning och överanvändning av samma beteende?

Hypotesen här är att när saker går emot oss så provar vi att använda mer av det vi är bra på till dess att min styrka också blir min svaghet.

DISC-modellen är ett sätt skapa medvetenhet om det.

Med Everything DISC från Wiley © så får vi en mätning av  vår beteendestil med mycket hög validitet. Vi får även en rapport med kunskap och verktyg som vi kan använda i praktiken.

Vad får du ut av DISC-modellen?

Mål med DISC

Vad våra kunder säger om DISC-analys

”Jag har lärt mig mycket om mig själv och vad jag kan göra för att bli tydligare. Jag har lärt mig oändligt mycket kring hur jag ska kommunicera bättre med andra och nå fram.”

Eleonore Holmström

Teamledare, Dagens Nyheter (DN)

”Fått självkännedom och vilka utvecklingsområden jag kan jobba med för att utveckla egen effektivitet och välmående. Ökad självkänsla när det gäller coachning.”

Ingrid Buskas

Jurist, Hyresgästföreningen

Beställ DISC-analys

Jag vill göra en DISC-analys

Ta kontakt med oss för beställning av DISC-analys så återkommer vi pris och hjälper dig komma igång.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.