FÖRETAGSPROGRAM

Våra metoder och program omfattar fyra olika huvudområden som på olika sätt bidrar och kompletterar varandra. Till detta kommer vår gedigna erfarenhet av DISC-modellen som ofta är en del av våra metoder och program. Inyan jobbar oftast i längre projekt med våra kunder där det finns en tydlig målsättning om vad vårt arbete ska ge för effekter – och hur vi ska följer upp dessa. Det kan handla om alltifrån att arbeta med dysfunktionella team till att öka effektiviteten eller utveckla ledarskap och coaching.

Vi på Inyan har tagit fram våra metoder, kurser och företagsprogram som ett svar på våra kunders behov. Hos DN, Telia, och Ving med flera har vi genom åren utvecklat metoder och kurser som skapar hållbara effekter som gett mätbara resultat. Metoder som ”får det gjort” helt enkelt. Alla våra metoder och verktygen är baserade på forskning och har visat på mätbara effekter hos våra kunder. Vi jobbar också med att utveckla våra digitala plattformar som stödjer vårt arbete och våra kunders utveckling – så att de håller i längden.

Om du är nyfiken på att veta mer om Inyan och hur vi arbetar med våra kunder är en bra start att ta ett förutsättningslöst möte med oss. Vi har gjort det enkelt för dig att boka ett 30 minuters introduktionsmöte via skype – på en tid som passar dig – genom vår bokningskalender.

INYANS HUVUDOMRÅDEN FÖR VÅRA METODER & PROGRAM

Personlig utveckling

Vi på Inyan menar att all förändring börjar med individen. Vi har därför utvecklat metoder för hur du jobbar och agerar kring din tid, din energi och ditt fokus. Vi jobbar med personlig utveckling på nio olika områden och har en metod som vi testat i över tio år. Ett program som ger hållbara effekter och mätbara resultat – både hemma och på jobbet.

COACHING & LEDARSKAP

Vi har genom åren utvecklat en rad metoder och program som i på djupet förbättrat coaching och ledarskap hos chefer och teamledare. Vi har bevisade effekter av vårt arbetssätt och vi mixar teori med praktik som fungerar. Vi lär dig leda och coacha alla typer av personligheter med stor precision och medvetenhet.

Teamutveckling

Inyan är certifierade inom Wileys framgångsrika metoder för att utveckla sammansvetsade team. Detta i kombination med andra erkända modeller för teamutveckling ligger till grund för vårt att arbete med team. Målet är bättre och snabbare beslut, rätt feedback-processer, mer resultat och inte minst mer stimulerande samarbeten.

KUNDMÖTESUTVECKLING OCH SÄLJMÖTEN

I över 20 års tid har Inyan utvecklat metoder som bevisligen gör kunderna mer nöjda. Vi har hittat sätt som hjälper oss att med kundens egna fria vilja kunna styra kundmötet och genom det förkorta samtalstiderna. När vi utvecklar kundservice till att bli mer säljande är det viktigt att skapa förståelse för att sälj på rätt sätt = service.

Med Inyans metoder skapar du ett kundmöte där sälj och service går hand i hand.

CERTIFIERAD PARTNER – DISC-MODELL

Inyan är certifierad partner för DISC-modellen. I många av våra metoder och program ingår DISC’en som en självklar del. Ofta bidrar DISC-modellen till insikt och kunskap om hur coaching och ledarskap kan anpassas till olika beteendestilar – så att du kan nå de resultat du vill ha.

Jag har lärt mig mycket om mig själv och vad jag kan göra för att bli tydligare. Jag har lärt mig oändligt mycket kring hur jag ska kommunicera bättre med andra och nå fram.

ELEONORE HOLMSTRÖM
TEAMLEDARE – DN

Den största effekten har jag fått genom frågemetodiken, den ger verkligen KRAFT! Jag har lärt känna mig själv mer om hur jag fungerar samt hur jag bör anpassa mig mer till individ. Hämta personen där denne befinner sig.

ROBERT GOTH
PRODUKTIONSCHEF – SILENTIUM​

BOKA ETT 30 MINUTERS FÖRUTSÄTTNINGSLÖST MÖTE NÄR DET PASSAR DIG

Vi ser fram emot att höra om dina utmaningar inom sälj, kundvård, ledarskap eller teamutveckling.

Vi berättar om Inyans verktyg och dina mätbara effekter – Vilket företagsprogram som kan skapa värde i din organisation? 

INYANS populäraste KURSER

De flesta av våra utbildningar och workshops sker ute hos kund och inom ramen för våra företagsprogram. Utöver det anordnar vi också några av våra mest efterfrågade kurser inom ledarskap, coaching, personlig effektivitet och DISC lite varstans i landet.  

Vårt nyhetsbrev ger dig konkreta tips & råd! 

Börja prenumerera på vårt omtyckta nyhetsbrev! Här får du allt från reflektioner, nyheter inom personlig utveckling till konkreta tips & råd. Brevet kommer ut en gång i månaden och målsättningen är att sprida kunskap och inspiration för dig som vill bli en bättre ledare, coach eller mer av en effektiv människa i balans!

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.