Integritetspolicy

Registeransvarig Inyan AB

Inyan AB är registeransvarig vilket innebär att vi avgör ändamål och metod för behandling av data.
Inyan AB (org.nr 556551-4477) Kronåsvägen 10 756 51 UPPSALA Telefon: 018-640 770

Dina rättigheter

För att åberopa dina rättigheter att ta del av, korrigera, radera, ifrågasätta, begränsa eller portera din
personliga information kontakta oss på: icona@inyan.se
Om du upplever att behandlingen av din information strider mot existerande regelverk bör du
rapportera detta till oss snarast. Du kan även lämna ett klagomål hos Datainspektionen.

Användning av information

  • När du efterfrågar information eller registrerar dig på www.inyan.se, eller någon annan av våra övriga webbplatser, kommer vi att be dig ange grundläggande kontaktinformation.
  • När du köper någon av våra tjänster kommer vi att be dig ange nödvändig information för tjänsten så väl som för fakturering.
  • När du registrerar dig som deltagare för någon av våra utbildningar kommer vi att be dig ange grundläggande kontaktinformation, faktureringsinformation och övrig information nödvändig för genomförande av utbildningen.
  • www.inyan.se, och övriga webbplatser som företaget har, använder vanliga Internet teknologier, så som cookies, marknadsföringsverktyg etc., för att hålla reda på interaktioner och epost.
  • Vi kan komma att samla kontaktinformation vid kommunikation via andra kanaler så som telefon, epost eller fysiska möten
  • Vi kan också komma att samla och lagra ytterligare information i samband med supportärenden för att kunna lösa ditt ärende och utföra den efterfrågade uppgiften

Användning av uppgifter

  • Vi använder den insamlade informationen för att fakturera och genomföra den tjänst du efterfrågat (Avtal)
  • Vi kan komma att använda den insamlade informationen för att förse dig med ytterligare information om våra tjänster och utbildningar (Intresseavvägning)
  • Vi kan komma att använda insamlad information för att förbättra våra webbplatser, tjänster, utbildningar och produkter (Intresseavvägning)

Vem får tillgång till informationen

Såvida det inte finns rättsliga krav, eller att det på annat sätt angivits, så delar, säljer, leasar eller utbyter vi inte identifierbara personuppgifter med tredje part. Vi kan komma att dela insamlad information med andra företag vi samarbetar med eller som arbetar åt Inyan.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.