inyans trea

PERSONLIGT LEDARSKAP, KRAFTFULLA COACH-MODELLER OCH INDIVIDANPASSAD COACHING MED DISC

OM KURSEN

”Inyans trea” är en kurs som växt fram genom våra samarbeten med företag som DN, Telia och Nordea. Höga krav på utveckling och förändring av individer, team och organisationer ligger bakom kursens upplägg. Kursen innehåller övningar och teori och är uppdelad i 2 + 2 + 1 = 5 dagar utspritt på tre tillfällen över 3–4 månaders tid. Detta för att ge goda förutsättningar för praktiska övningar och utveckling mellan varje kursmodul. 

Inyans trea inleds med fokus på individen då det alltid är där förändringen börjar. Dag ett är helt enkelt Inyans intensivkurs i personlig effektivitet. Erfarenheten har visat att vi får mycket mer effekt på kursen om den tar avstamp i din personliga utveckling av effektivitet. Dagen efter (dag två) tar vi oss vidare in i coaching med övningar som tar avstamp i de mest kraftfulla coachverktyg som Inyan utvecklat genom åren.

Efter cirka en månad är det sedan dags för nästa tvådagarspass som tar plats i våra trivsamma utbildningslokaler i Uppsala.

Dag tre och fyra genomförs en DISC-analys på alla kursdeltagare – detta för att veta vilken beteendeprofil du själv behöver förhålla dig till i ditt ledarskap och i din coaching. Vi har sedan två dagar av teori och praktik kring coachning och ledarskap där du lär dig leda och coacha alla typer av personligheter med stor precision och medvetenhet – så att du når fram där du tidigare kom till korta. Efter ytterligare en månad där du fått testa dina nya kunskaper i verkligheten avslutar vi ”uppkörning” får du får visa din färdigheter i praktiken. Vi tittar också närmare på de beteendemässiga hinder som du stött på hos personer som du coachat, men också på dina egna hinder till förändring och hur du tar dig igenom dem.

VEM passar kursen för

Inyans trea är framtagen för chefer, teamledare och/eller för dig som vill utveckla ditt ledarskap och dig själv både i din yrkesroll och privat. Kursen har bevisade effekter hos våra kunder och ger dig effektiva verktyg och metoder i din roll som ledare – samma verktygslåda kan direkt appliceras på hela livspusslet, i ditt föräldraskap och i alla dina relationer och möten.  

kursdatum

Uppsala

MODUL 1: 2-3 februari
MODUL 2: 11-12 mars
MODUL 3: 20 april

Stockholm

MODUL 1: 14-15 september
MODUL 2: 19-20 oktober
MODUL 3: 23 november

PRIS

20 000 kr + moms

TIPS: FRÅGA DIN ARBETSGIVARE OM FINANSIERING!

Hur: 2 +2 +1 DAGAR, TRE MODULER, TRE TILLFÄLLEN UTSPRITT ÖVER 3 MÅNADER

egen studietid: CA. 8H INK. PRAKTISKA ÖVNINGAR, IPEP-PROFIL OCH DISC-PROFIL SAMT INLÄSNING AV TEORI I COACHHANDBOKEN

Kursledare – calle sundström

Calle Sundström har genom åren coachat och utbildat över 5000 personer. Calle är internationell certifierad coach inom ICC och har arbetat med alltifrån Nordea, Telia och Vattenfall till småföretagare och offentliga organisationer. Calle Sundström är en människo-människa som gör allt för att bidra till din hållbara utveckling inom personlig effektivitet i balans.

Micke säger om Calle: Calle har ett djupt och äkta engagemang i sina uppdrag med full fokus på människan. Med mångårig erfarenhet, stort driv och en ovanliga förmåga att skapa tillit, gör han gång på gång avgörande skillnader för så väl enskilda människor, team och ibland hela organisationer.

digitala och fysiska arbetsmaterial

Kursledare – Michael Eklund

Michael Eklund, beteendevetare, har lång erfarenhet av att genomföra kurser och företagsprogram hos Inyan. Michael är en mycket uppskattad lärare och har ett djupt engagemang som smittar av sig. Med sin gedigna utbildning inom såväl Ekonomi som psykologi samt sin internationella certifiering inom Wiley (DISC) är Michael en trygg inspiratör som ger allt för din utveckling.

Calle säger om Micke: Micke är Civilekonom och Beteendevetare vilket ger honom förmågan att skapa hållbar utveckling med fokus på både människa och ekonomi. Micke genomför det han gör med djupt engagemang och skicklighet samt att han lever som han lär. Micke kombinerar reflektion, metodiskhet och fokus på resultat vilket skapar stort värde för de han utbildar och för oss på Inyan.

Jag har lärt mig hur jag bättre strukturerar upp mina dagar och lägger tid på rätt saker och rätt mängd tid. Har gett mig trygghet och nya infallsvinklar i hur jag ska coacha och tips och trix på hur jag kommer ur en situation där man känner att inte coachningen går framåt. Det har gjort mig mer strukturerad och trygg.

SEBASTIAN ANDERSSON
LEDARE – TELIA

Föregående
Nästa

Vår fantastiska kurslokal i Uppsala.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.