iPEP - DEMO

Ditt beteende i vardagen - ditt självledarskap - ger direkt effekt på din grad av personlig effektivtet. Du kommer nu få möjlighet att skatta ditt självledarskap på nio viktiga områden. Resultatet ger dig en hint om ditt nuläge - vad som är dina styrkor och var du har dina utvecklingsmöjligheter.

Tryck "Start" för att börja mäta. Tryck "Stopp" där du upplever att du befinner dig.

Längst till vänster innebär 0 procent nöjd och längst till höger innebär 100 procent nöjd.

Efter första mätningen på en fråga har du möjlighet att starta om mätningen två gånger.

Hur nöjd är du med den energi du har i vardagen?

I vilken utsträckning upplever du att du har den energi du behöver för att kunna göra det du vill och med den fokus du önskar.

Hur nöjd är du med din inställning?

Den inställning du har eller "går in med" i en viss situation kommer att påverka hur du ser situationen. Det kommer att i sin tur påverka vad du lägger ditt fokus och din energi på. Det innebär att alla dina beteenden påverkas av den inställning du har. Det finns ineffektiva och effektiva inställningar.

Hur nöjd är du med ditt arbete med att skapa, arbeta med och uppnå mål?

Mål handlar om att ta reda på vad som är viktigt och värdefullt för dig och att använda metoder och verktyg för att uppnå detta. När du arbetar aktivt med att ta fram, formulera och följa upp mål, ökar också möjligheterna att du når dem.

Hur nöjd är du med din prioritering?

Prioritering handlar om att ta reda på och välja ut de aktiviteter som ger mest utifrån vad du vill uppnå. Du kan inte göra allt, men du kan alltid göra det som är viktigast.

Hur nöjd är du med din planering?

Ett sätt att beskriva planering är som en process, som innebär att nå ett framtida mål genom ett systematiskt och målinriktat handlande utifrån givna utgångspunkter. Planeringen är en aktivitet som i sig behöver planeras in för att planeringen ska bli gjord.

Hur nöjd är du med din tidsplanering?

Många har en att-göra-lista, inte lika många har sin att-göra-lista inlagd i sin kalender. Tidsplanering handlar om att uppskatta hur lång tid aktiviteter ska eller får ta, samt när de ska göras. Till detta, lägga in en buffert för oförutsedda händelser som förr eller senare dyker upp.

Hur nöjd är du med mängden arbete du kan göra utan att bli avbruten?

Med den nåbarhet som vi har idag sliter många med att ständigt bli avbrutna. Området avbrott handlar om att minimera onödiga avbrott, samtidigt som saker ska komma till din kännedom när det är viktigt att du agerar snabbt.

Hur nöjd är du med din informationshantering?

Informationsflödet idag är stort och kanalerna är många. För att inte drunkna i överflödet behöver du ta styrning över flödet, så att du får den information du vill ha, som du vill ha den, när du vill ha den.

Hur nöjd är du med dina möten?

Möten kan vara lika effektiva som ineffektiva. De flesta har varit på båda av dessa typer av möten och ofta vet vi direkt efteråt vilken typ det har varit. Hur väl tar du och dina kollegor vara på varandras tid, energi och fokus för att skapa synergieffekter?

Vänta lite...

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.