Kundmötesutveckling

Om Kundmötesutveckling

Behov Kundservice & Support

Det våra uppdragsgivare framför allt vill ha hjälp med är att korta ner samtalstiden, rädda kvar kunder som vill säga upp, sälja på inkommande så att det upplevs som god service, hantera upprörda kunder och dessutom skapa ett högt nöjdkundvärde.

Vi vet att viljan finns att skapa nöjda kunder men hur är det med orken och energin? Finns det sätt att skapa nöjda kunder och samtidigt spara energi och motovation?

Lösningar Kundservice & Support

Vi har utvecklat metoder som bevisligen gör kunderna mer nöjda. Vi har hittat sätt som hjälper oss att med kundens egna fria vilja kunna styra kundmötet och genom det förkorta samtalstiderna. När vi utvecklar kundservice till att bli mer säljande så är det viktigt att skapa förståelse för att sälj rätt gjort = service. För att hitta den bästa möjliga lösningen så tittar vi på nyckeltal, nuvarande målsättningar, produkter eller tjänster samt erbjudanden. Sedan analyserar vi ett representativt urval av samtal för att höra vad som görs och vilka effekter det ger.

Utifrån den analysen tar vi fram målsättningar och vad vi ska mäta (såväl hårda som mjuka nyckeltal) samt en uppdragsanpassad utvecklingsplan så vi får de effekter vi önskar i vår kundkommunikation och når uppsatta mål.

I våra utbildningar skapar vi medvetenhet om kommunikation och hur den fungerar samt tar fram konkreta verktyg tex i form av Dialogstrategier. Sedan tränar vi in nya och mer effektiva färdigheter som ger oss nya och bättre vanor. Under utvecklingsprocessen ger vi lednings- och coachstöd samt löpande analyserar kundmöten baserat analyserade kundsamtal.

Invändningar Kundservice & Support

 • Ger det verkligen snabba, höga och hållbara resultat?
 • Leder det till förändring och över tid?

Behov Sälj

Säljare brukar kunna produkternas egenskaper och fördelar, men kan de omvandla det till betydelse för kunderna? Får säljarna kunderna att förstå värdet med produkten eller är det priset som gäller?

Vad har kunderna för behov i sin inköparroll och i sin personliga roll? Hur ser kundernas inre drivkrafter ut och vad innebär det i kundmötet?

Är det invändningar och avslutstekniker vi behöver eller är det något tidigare i kundmötesprocessen som behöver ändras?

Lösningar Sälj

Vi lär säljare att förstå mer om sina egna och kundernas inre drivkrafter och behov. Baserat på det beteendeperspektivet så har vi sedan 2003 arbetat fram säljmetodik och verktyg som gör att säljarna vet hur de:

 • Snabbt skapar kontakt (rapport) med kunden.
 • Kontinuerligt i mötet fördjupar kontakten och skapar TilliT som är grunden i alla relationer.
 • Får kunden att berätta det vi behöver veta för att hitta betydelsefulla lösningar.
 • Lägger fram lösningar som når fram och skapar insikt i vad de kan ge kunden.
 • Säkerställer att kunden vill följa oss i processen dvs vi leder kunden.
 • Kan använda kundens medvetna och omedvetna resurser.
 • Ser till att kunden tar upp sina invändningar och funderingar samt löser dem.
 • Säkerställer att kunden vill och kan ta nästa steg.
 • Får kunden att själv göra avslut.

Vi ser till att anpassa säljmetodiken till ert företagets produkter och tjänster. Vi följer   regelbundet upp för att säkerställa att strategierna fungerar och att utvecklingsprocessen leder till uppsatta målsättningar.

Invändningar Sälj

Ger det verkligen hållbara resultat?

 • Det är vanligt med 50-100% bättre resultat & om man analyserar & tränar så ger det hållbarhet under lång tid. Vi har mätningar som visar tydliga resultat även efter ett år.
 • Alla är olika, både jag & kunderna. Det fungerar kanske på andra men inte på mig!
 • Vi har beteenden som är gemensamma för alla människor & vi har olikheter som går att identifiera, kategorisera & skapa specifika dialogstrategier för.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad det ger både mänskligt och resultatmässig

Kontakta gärna oss för mer information

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.