Kundreferenser

Vad våra kunder säger

”Väldigt givande, heltäckande, personlig och ett minne för livet.”

Fannie Fager

Ledare – Teleperformance

”I den personliga effektiviteten har det givit mig en strukturerad, planerad arbetstillvaro vilket har givit mig lugn och energi trots att jag upplever att jag får mer gjort.”

Helena Forhaug

Projektledare – Telia

”Enorma effekter. Att coacha med dessa metoder ger en sån stor effekt på fokuspersonen utan någon superansträngning från mig. Jag får ut dubbel så mycket (om inte mer) på coachtillfällena och det krävs mindre tid.”

Hanna Farneland

Teamledare – Ageris

“Jag är mer förstående för andra personers sätt att vara och uttrycka sig. Jag är en bättre chef och känner ökad självsäkerhet i samtalet med mina personer runt om mig. Jag upplever att jag färdigställer mer, vågar agera och ta mer självständiga beslut. Jag har bättre fokus på mitt arbete. Mycket bättre på att lyssna och vara närvarande i ett samtal. Listan kan göras lång. :)”

Gustaf Wibom

Head of Customer Success – OneFlow

”Jag har lärt mig värdefulla coachtekniker som kommer till nytta både i arbetet och privat. I tillägg har jag lärt mig att sätta upp givande mål, och jag har fått inspiration och verktyg för att kunna planera min tid. Bra, givande och utvecklande samtal, tydliga mål och en mer översiktlig vardag!”

Malin Tengheden

Teamledare – Ving Norge

”Jag tycker att det var ett bra upplägg som tog avstamp i forskning och teorier för att sedan koppla det till sin vardag och verkligen ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt och vilka delar man kan ändra för att få störst effekt. En tydlig röd tråd som gav förståelse.”

Jens Phil

Affärsområdeschef – Nordea

”Under coachutbildningen har jag lärt mig att bättre förstå min egen och andras utgångspunkter. Jag har även fått en stark verktygslåda över coachingvertkyg och kunskapen att kombinera verktygen med utgångspunkterna. Jag kan bättre förstå både mig själv och mina kollegor. Jag är mycket mer bekväm med att försöka utveckla kollegor.”

Oskar Jangtoft

QA – Teleperformance

”Jag har lärt mig praktiska modeller för att coacha andra samt ta vara på mina tidigare kunskaper bättre som har jag från mina NLP utbildningar. Det har gjort det coachingen mycket mer lättillgängligt i vardagen.”

Gabriel Henriks

Ledare – Releasy Customer Management

”Det har lärt mig att bättre kommunicera med andra. Det har även lärt mig att förstå mig själv och andra bättre. Det har gett mig mer tålamod och självinsikt. Det har gjort min kommunikation på jobb samt privat mycket mer givande. Jag har fått en bättre förståelse för andras tankar och idéer som har gett bättre samarbete.”

Veronica Dahlberg

Coach – Releasy Customer Management

”Calle du är helt fantastik som utbildare, så klok och bra på att hantera oss deltagare på ett kul sätt! Upplägget var toppen, lätt att hänga med och tydligt i slutet “sy ihop säcken” som var det jag önskade den sista dagen.”

Sasha Persson

Projektledare – Telia

”Jag tror att det som verkligen gjorde detta så bra är att man får tid mellan de olika delar för träning och reflektion. Plus att man blir testad på det sen. Det gör att man faktiskt genomför uppgifterna.”

Linda Munter

Teamledare – Releasy Customer Management

”Jag har lärt mig hur jag bättre strukturerar upp mina dagar och lägger tid på rätt saker och rätt mängd tid. Har gett mig trygghet och nya infallsvinklar i hur jag ska coacha och tips och trix på hur jag kommer ur en situation där man känner att inte coachningen går framåt. Det har gjort mig mer strukturerad och trygg.”

Sebastian Andersson

Ledare – Telia

”Bra att det var fler företag I gruppen. Att få ta del av deras framsteg och funderingar gav en extra dimension. Michaels härliga framträdanden och teatraliska beskrivningar var fantastiska! Roligt och tydligt.”

Jane Doverstål

Teamledare – iPiccolo

”Jag tycker att allt var väldigt bra, det var väldigt konkret och enkelt att ta till sig, det var en bra mix av att lyssna, delta i diskussioner, frågor, träning. Coachhandboken känns väldigt genomtänkt och bra uppbyggd med tydliga instruktioner och lagom mycket information. Sen hade vi en fantastisk instruktör som fick med HELA gruppen och presenterade olika moment på ett både intressant och roligt sätt vilket gjorde utbildning väldigt lättsam. Högsta betyg och en förebild som coach!”

Joakim Kärrstedt

Teamledare – Ageris

”Fått självkännedom och vilka utvecklingsområden jag kan jobba med för att utveckla egen effektivitet och välmående. Ökad självkänsla när det gäller coachning.”

Ingrid Buskas

Jurist – Hyresgästföreningen

”Kraftfullare coachsamtal och bättre dialog med mina medarbetare, nu är coachsamtalen något man ser fram emot. Effekterna av min personliga effektivitet har gått framåt. De 7 stegen går att arbeta med månadsvis och effekterna när man har genomfört handlingsplaner på samtliga ser jag fram emot under 2019.”

Ludwig Wallinder

Teamledare – Nordea

”Jag har lärt mig att lyssna på personer som jag har en dialog med, inte sväva ut på andra samtal. Jag har lärt mig att prioritera saker som är viktiga för mig, för att jag ska ha ett fungerande jobb och må bättre. Mer fokuserad, piggare och lugnare. Stor eloge till Calle som har varit en bra instruktör. Han har sett till att alla är involverade i de samtalen som vi har.”

Isa Bengtsson

Teamledare – Ving

”Förbättrad Personlig effektivitet. Bättre möten genom coaching. Förstår andras drivkrafter bättre. Kan situationsanpassa mig mer.”

Gunnar Rydin

Vice VD – Nordreportern

”Mycket bra och att man varvar med teori samt praktiska övningar, väl vägt med raster vilket gör att man kan hålla fokus en längre tid samt även träna & ställa frågor. ”

Kim Ekström

Gruppchef – Reffekt

”Framför allt har det gett mig insikter och verktyg för att genomföra och planera genomförda aktiviteter och coachningar”. ”En mycket bra utbildning som jag verkligen kan rekommendera. Det bästa betyget är väl att vi kommer att skicka våra Teamledare på utbildningen.”

Per Astvald

Sektionschef – Transportstyrelsen

”Mycket bra coachverktyg. Att lära sig själv av att coacha andra. Att få glädje i livet.”

Kristina Nahkala

Client Sales Provider – K3 Nordic

”Bra upplägg och variation mellan teori och praktik. Pedagogisk och inspirerande instruktör.”

Linda Karlberg

Projektledare – Vattenfall


”Den största effekten har jag fått genom frågemetodiken, den ger verkligen KRAFT!” ”Jag har lärt känna mig själv mer om hur jag fungerar samt hur jag bör anpassa mig mer till individ. Hämta personen där denne befinner sig.”

Robert Goth

Produktionschef – Silentium

”Jag har lärt mig mycket om mig själv och vad jag kan göra för att bli tydligare. Jag har lärt mig oändligt mycket kring hur jag ska kommunicera bättre med andra & nå fram.”

Eleonore Holmström

Teamledare – DN

Kontakta gärna oss för mer information

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.