INYANS KURSER

intensivkurs 1 dag

  • Nulägesanalys på nio avgörande områden
  • Tips och råd för effektivitet och lugn i vardag och arbetsliv
  • Personlig utvecklingsplan

▷ 12 MARS – UPPSALA
▷ 26 MARS – STOCKHOLM
▷ 7 MAJ – UPPSALA

intensivkurs 1 dag

  • Förstå dig själv och andra
  • Släpp lös kraften i DISC-modellen
  • Lär dig att anpassa dig till olika beteendestilar

▷ 25 MARS – UPPSALA
▷ 6 MAJ – UPPSALA

INTENSIVKURS PERSONLIG EFFEKTIVITET 

DITT LEDARSKAP OCH DIN COACHING

DISC-ANPASSAD COACHING

2+2+1 DAGAR

  • Lär dig grundläggande drivkrafter bakom olika beteenden
  • Kraftfulla och väl beprövade coachverktyg
  • Nå fram till de du coachar för verklig förändring

KURSTARTER:
▷ 29 JAN – UPPSALA
▷ 18 MARS – UPPSALA