INYANS KURSER

intensivkurs 1 dag

  • Nulägesanalys på nio avgörande områden
  • Tips och råd för effektivitet och lugn i vardag och arbetsliv
  • Personlig utvecklingsplan

▷ 3 SEPTEMBER – UPPSALA
▷ 1 OKTOBER – UPPSALA
▷ 5 NOVEMBER – UPPSALA

intensivkurs 1 dag

  • Förstå dig själv och andra
  • Släpp lös kraften i DISC-modellen
  • Lär dig att anpassa dig till olika beteendestilar

▷ 10 SEPTEMBER – UPPSALA
▷ 8 OKTOBER – UPPSALA
▷ 12 NOVEMBER – UPPSALA

INTENSIVKURS PERSONLIG EFFEKTIVITET 

DITT LEDARSKAP OCH DIN COACHING

DISC-ANPASSAD COACHING

2+2+1 DAGAR

  • Lär dig grundläggande drivkrafter bakom olika beteenden
  • Kraftfulla och väl beprövade coachverktyg
  • Nå fram till de du coachar för verklig förändring

KURSTARTER:
▷ 16 SEPTEMBER – UPPSALA
▷ 21 OKTOBER – UPPSALA

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.