Om Inyan

Vårt mål är att bidra till hållbar utveckling genom metoder & verktyg som ger effektiva & meningsfulla möten.

Om oss

Hållbara effekter och mätbara resultat

Vårt mål är att bidra till hållbar affärsutveckling genom metoder och verktyg som skapar önskade och mätbara effekter. Vår strategi är att hitta och utveckla de bästa metoderna och bygger dem på beteendevetenskap och beprövade beteendemodeller.
Det viktigaste är att få skapa metoder och verktyg som fungerar praktiskt och går att använda direkt.
Utifrån den grunden har vi sedan 2003 tagit fram program och träning som vi använder i arbetet för att utveckla dig, ditt ledarskap, din coaching, dina medarbetare, ditt team och dina kunder.

Lång erfarenhet inom ledar- och verksamhetsutveckling

Med passion och erfarenhet skapar vi långsiktiga resultat

Vi har förmånen av att goda referenser där vårt sätt att arbeta har lett till långtgående och mätbara effekter. Att de personer och verksamheter vi arbetar med upplever att de får värdefulla insikter och metoder som de konkret kan använda är vår glädje. Vi har lång erfarenhet och är utbildade, certifierade och tränade inom kommunikation, beteendevetenskap, coaching och ledarskap. Vi är djupt engagerade i våra uppdragsgivare och i vårt sökande efter på metoder och verktyg som skapar hållbara, långsiktiga samt mätbara effekter för våra uppdragsgivare.

Kunder vi hjälpt utveckla sina organisationer

Ta din organisation till nästa nivå

Boka ett möte med oss

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.