Personlig utveckling

Om Personlig utveckling

Konceptet har två delar som körs oberoende av varandra. Väljer du att gå båda så kommer de att bidra till varandra.

1. Personlig Effektivitet - Intensivkurs 1 dag

Öka din effektivitet och bli lugnare!

Utbildningen genomförs både som öppen utbildning och företagsintern. Kontakta oss gärna om ni föredrar ett företagsinternt program.

Mer information hittar du i Produktblad
Kurspris 3.800:- Moms tillkommer.
INGÅR: iPEP-profil, Utbildningsmaterial samt lunch & fika

Personlig Effektivitet utgår från Fokus, Energi & Tid som är ömsesidigt beroende av varandra.

Om ett, två eller alla tre är låga blir konsekvensen att vi sliter och stressar. Stress är bra under kortare intervaller men är förödande över längre tid.

Metoderna och verktygen ger oss möjlighet att få upp fokus, energi & tid till nivåer som gör oss mer effektiva OCH ger samtidigt ett lugn. Nyckelområdena som Personlig Effektivitet inriktar sig på är:

Som en förberedande uppgift så får alla göra en nulägesanalys på nio effektivitetsområden som påverkar Fokus, Energi & Tid
Det gör att alla har med sig en nulägesbild (som innan oftast ”bra” är tankar och känslor) vilket skapar en tydlighet och ger motivation till att agera!
Under utvecklingsdagen så går vi igenom alla nio områden och skapar en personlig handlingsplan för vart och ett.

I slutet på dagen så ”kokar vi ner” till det område som ger störst effekt att börja med.
När det är klart så är det bara att fortsätta med nästa och nästa och …

2. Förstå dig själv & andra med DISC-Modellen - Endagskurs

Djupare utveckling av dig själv och bättre samarbete med andra

Utbildningen genomförs både som öppen utbildning och företagsintern. Kontakta oss gärna om ni föredrar ett företagsinternt program.

Mer information hittar du i Produktblad
Kurspris 3.800:- Moms tillkommer.
INGÅR: Everything DISC-profil, Utbildningsmaterial samt lunch & fika.

         

Everything DiSC is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc.

Kontakta gärna oss för mer information

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.