Personlig utveckling

Vi på Inyan menar att all förändring börjar med individen. Vi har därför utvecklat metoder för hur du jobbar och agerar kring din tid, din energi och ditt fokus. Vi jobbar med personlig utveckling på nio olika områden och har en metod som vi testat i över tio år. Ett program som ger hållbara effekter och mätbara resultat – både hemma och på jobbet.

Nyckelområden personlig utveckling

Förbättra ditt fokus, energi & hur du använder din tid

Det handlar inte bar om tid utan även om energi och fokus.Hur tror du att följande områden påverkar din effektivitet?

1.Din grad av fokus
2.Din energinivå
3.Hur du använder Din tid

Även om du har tid men ligger lågt på fokus och/eller energi så är du inte effektiv.

Har du både tid och energi men inget fokus så är du inte så effektiv som du skulle kunna vara.

Personliga Effektivitets Profil (iPEP)

Öka din effektivitet och bli lugnare!

Personlig Effektivitet utgår från Fokus, Energi & Tid som är ömsesidigt beroende av varandra. 

Självledarskap

Självledarskapsprogram

Vårt självledarskapsprogram börjar med att göra en analys på din nuvarande Personliga effektivitet. Sedan går vi igenom nio effektivitetsområden där du först får utveckla en plan för vart och ett av områden och sedan väljer det eller de områden som ger dig bäst utveckling.

”Jag tycker att det var ett bra upplägg som tog avstamp i forskning och teorier för att sedan koppla det till sin vardag och verkligen ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt och vilka delar man kan ändra för att få störst effekt. En tydlig röd tråd som gav förståelse.”

Jens Phil

Affärsområdeschef, Nordea

”I den personliga effektiviteten har det givit mig en strukturerad, planerad arbetstillvaro vilket har givit mig lugn och energi trots att jag upplever att jag får mer gjort.”

Helena Forhaug

Projektledare, Telia

Boka ett "Prova på coachmöte"

Boka ett prova på coachmöte med mig via kalendern eller maila mig på calle@inyan.se så hör jag av mig.

Få en kostnadsfri skattning på ditt självlederskap på två minuter

Du kommer nu få möjlighet att skatta ditt självledarskap på nio viktiga områden. Resultatet ger dig en hint om ditt nuläge – vad som är dina styrkor och var du har dina utvecklingsmöjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.