Sälj & Service

Det våra uppdragsgivare framför allt vill ha hjälp med är att korta ner samtalstiden, rädda kvar kunder som vill säga upp, sälja på inkommande så att det upplevs som god service, hantera upprörda kunder och dessutom skapa ett högt nöjdkundvärde.

Dialogutvecklingsprogram

Dialogutveckling för sälj och service

Vi ser att organisationer och företag har mest fokus på sina system (infrastruktur) och på sina produkter (tjänster & varor). Systematiskt fokus på och utveckling av dialogen är mer sällsynt.

Vilken betydelse har våra ord?
Ett enda ord kan gör skillnad på ett helt möte. Vad händer i oss när det kommer ett ”men …”. Vilken skillnad skulle det gör om vi istället sa ”och”? Vår ordval gör stor skillnad i våra kund- & medlemsmöten.

Kommunikationsutveckling sälj & service

Ordens betydelse är grunden för vår kommunikativa utveckling!

Vår utbildningsprogram skapar medvetenhet om hur vi fungerar och vad våra ordval gör med oss. Det ger att vi bättre kan hitta de ord som skapar den effekt vi önskar.

Vårt arbetssätt är att först förstå uppdragsgivarens System, Produkter och Situationer. Utifrån det skapar vi tillsammans med våra uppdragsgivare ett Dialogutvecklingsprogram och Verksamhetsanpassade Dialogstrategier som är integrerade med system och produkter. Det gör att vi får riktigt bra synergieffekter mellan verksamheten och vår metodik.

Hur vår dialogutbildning kan hjälpa ert team bemöta kunder

Bra respons och omdöme från kunderna

Mer noggrann med att stämma av att man pratar om samma sak

Att förklara processen ger positiv feedback

En enkel strategi att använda praktiskt

Insikt på hur mycket ordens betydelse kan ha

Kunder vi hjälpt utveckla sina organisationer

Ta din organisation till nästa nivå

Boka ett möte med oss

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.