Stress > Sjukvårdens uppdrag är INTE att ge dig ett meningsfullt liv.

Ökad stress och ökade sjukskrivningar till följd av stress är något vi blivit vana att läsa och höra om. Flera frågar sig hur vi kan må så dåligt, när vi har det så bra? 

Med tanke på alla problem som idag är relaterade till stress, har ordet stress fått en negativ laddning. Samtidigt är faktiskt stress något livsnödvändigt för oss. Utan stress skulle vi inte få något gjort. Inte heller kunna utföra aktiviteter som ger livet mening. Men det är väl mängden stress som är problemet tänker du kanske då. Ja, det har med saken att göra men det är ändå inte hela förklaringen. 

 

Mycket handlar om att förstå och agera på helheten snarare än att snöa in på detaljer och snabba lösningar.

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsa lyder ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”  (Källa: https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions). Översatt till svenska ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning. Så, bara för att vi blivit bra på att behandla sjukdomar betyder inte det nödvändigtvis att vi upplever välbefinnande. Sjukvårdens huvudsakliga uppdrag och vad den är bra på är att göra dig o-sjuk om du blivit sjuk. Sjukvårdens uppdrag är inte att ge dig ett meningsfullt och rikt liv. Kanske är det här en del av förklaringen till att det går att ha det bra och ändå må dåligt. Att det är för mycket fokus på att laga det som är trasigt snarare än att bygga en hållbar framtid. 

Vad behöver vi då göra?

 

1. En möjlighet är att utveckla vår förmåga att skapa ”friskhet”. Friskhet är inte något som kommer av sig självt, utan något vi behöver anstränga oss för att uppnå.

Den ena delen handlar om att utsätta sig för påfrestning både mental och fysiskt. Vår kropp är reaktiv på så sätt att det som inte används det avvecklas. Det går alltså inte att bara vila sig frisk, även om du känner dig trött!

2. Den andra delen är påfyllning av energi. Kom ihåg att ”göra-ingenting” inte garanterar energipåfyllnad. Du behöver medvetet och aktivt se till att göra just det som ger dig återhämtning och göra det regelbundet! Du vet bäst själv om det handlar om att läsa en bok, plocka svamp, samtala med goda vänner eller vara noga med att få den mängd sömn du verkligen behöver. Desto mer energi du har förmågan att fylla på, desto mer kan du också ta ut och använda till att skapa ett rikt och hälsosamt liv.

  • Vad för utmanande aktiviteter i ditt liv ger dig verklig mening och välbefinnande?
    • Vilken av dessa skulle ge dig mest att göra mer av?
    • Hur skulle du kunna göra för att dubbla antal tillfällen av detta i vardagen?
  • Vilka aktiviteter vet du ger dig rejält med energipåfyllnad och återhämtning?
    • Om du skulle välja den som skulle vara lättast att göra mer av, vilken är det?
    • Hur skulle du kunna göra för att få till aktiviteten en gång mer per vecka än vad du gör idag?
Mycket handlar om att förstå och agera långsiktigt på helheten snarare än att snöa in på detaljer och snabba lösningar.
 
Har du frågor om stress, har något du vill säga om stress eller har bra exempel på hantering av stress och vad det gett så skicka gärna in det till oss. Vi kommer att publicera alla goda inslag här på bloggen.
 

Ställ frågor eller skicka in case

Med formuläret nedan har du möjlighet att ställa oss frågor eller skicka in case.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.