Team & verksamhetsutveckling

Inyan är certifierade inom Wileys framgångsrika metoder för att utveckla sammansvetsade team. Detta i kombination med andra erkända modeller för teamutveckling ligger till grund för vårt att arbete med team. Målet är bättre och snabbare beslut, rätt feedback-processer, mer resultat och inte minst mer stimulerande samarbeten.

Team & verksamhetsutbildning

Utbildning för att bygga högpresterande team

Kommunikationsutveckling sälj & service

Exempel på framsteg efter våra teamutbildningar

Med hjälp av ett team-analysverktyg från Wiley © så får vi fram ett nuläge (se vänstra sidan av graferna nedan) på de fem nivåerna. För varje nivå får vi fram specifika beteenden och hur vi ligger till på dem, både i utfall och i spridning. Det ger teamet möjlighet att arbeta med de specifika beteenden som ger just det teamet hävstångseffekter på sin utveckling.

Efter genomgått utvecklingsprogram 3-6 månade gör vi en ny mätning för att se våra framsteg (se högra sidan av graferna) och kan då få fram nya specifika och effektiva utvecklingssteg.

Vad våra kunder säger om våra utbildningar

”Jag tycker att det var ett bra upplägg som tog avstamp i forskning och teorier för att sedan koppla det till sin vardag och verkligen ifrågasätta varför man gör på ett visst sätt och vilka delar man kan ändra för att få störst effekt. En tydlig röd tråd som gav förståelse.”

Jens Phil

Affärsområdeschef, Nordea

”Calle du är helt fantastik som utbildare, så klok och bra på att hantera oss deltagare på ett kul sätt! Upplägget var toppen, lätt att hänga med och tydligt i slutet ”sy ihop säcken” som var det jag önskade den sista dagen.”

Sasha Persson

Projektledare, Telia

”Jag tror att det som verkligen gjorde detta så bra är att man får tid mellan de olika delar för träning och reflektion. Plus att man blir testad på det sen. Det gör att man faktiskt genomför uppgifterna.”

Linda Munter

Teamledare, Releasy Customer Management

Hur går det till

Hur går utbildningen till?

Ditt team får en processledare som är certifierad coach och certifierad i flera teammodeller. Först görs en förstudie via konfidentiella enkäter både i klartext och som en databaserad analys. Utifrån de svaren så formar vi en teamutvecklingsprocess just för ert team.

Kunder vi hjälpt utveckla sina organisationer

Ta din organisation till nästa nivå

Boka ett möte med oss

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.