Teamutveckling

Om Teamutveckling

Behov

Så här svarar teammedlemmar i en undersökning gjord av Wiley:

 1. Om dina medarbetare skulle vara bra på att erkänna sina misstag, skulle du få mer TilliT för dem då?
  • 84% svarar ja
 2. Tror du att din arbetsplats skulle vara mer effektiv om alla var mer öppna & raka med sina synpunkter?
  • 71% svarar ja
 3. Finns det tillfällen som du upplever att teamprojekt försvåras av att personer inte är tillräckligt förpliktigade (står för och gör vad de säger)
  • 86% svarar ja
 4. Skulle ditt team vara mer effektivt om vi alla var mer ömsesidigt ansvarstagande
  • 89% svarar ja
 5. Har du upplevt projekt som lidit pga att människor satt sina egna intressen före teamets?
  • 87% svarar ja

Lösningar

Ditt team får en processledare som är certifierad coach och certifierad i flera teammodeller. Först görs en förstudie via konfidentiella enkäter både i klartext och som en databaserad analys. Utifrån de svaren så formar vi en teamutvecklingsprocess just för ert team.

Mål med programmet

Vad ger det dig och ditt team?

Här kommer två exempel på team där vi först mätt utgångsläget, arbetat med teamutvecklingen och sedan mätt våra framsteg (progress rapport):

Invändningar

 • Går det verkligen så här snabbt att gå från att vara ett dysfunktionellt team till att bli fungerande?
 • Vi sliter redan och vid årsskiftet kommer vi att få ännu mer att göra. Kan det här verkligen hjälpa oss?

Five Behaviors of a Cohesive Team is a registered trademark of John Wiley & Sons, Inc.

Kontakta gärna oss för mer information

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte och diskuterar din situation, utmaningar och möjligheter.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.