Vad är bra med konflikt?

När jag (och min hjärna) tror på en idé så letar jag undermedvetet efter bevis på att idén är rätt. På beteendespråk kallas det för ”Konfirmationsbias” vilket innebär ”tendens till att vara omedvetet selektivt uppmärksam på information som bekräftar vår egen uppfattning”.

Med det som utgångspunkt, vad händer i mig om någon säger:

– Så tänker inte jag, jag tänker så här …

– Det tycker inte jag, jag tycker så här …

– Det tror inte jag, jag tror så här …

Ofta blir jag irriterad eller till och med arg!

Vad gör jag då instinktivt?

 • Tar strid om, argumenterar för, ger upp eller försvarar min idé.
 • Vad blir konsekvenserna?
 • Tänk om den andre har rätt …!?

Vad betyder ordet konflikt?

Konflikt (latin confliʹctus ’sammanstötning’, av confliʹgo ’sammanstöta’, ’kollidera’, ’råka i strid’, ’kämpa’), motsättning som kräver lösning.

Konflikter kan föreligga såväl inom en människa som mellan personer, grupper, organisationer eller stater. Konflikter är också en central aspekt i naturen och dess ekosystem.

Produktiv Konflikt är inte riktad mot person utan riktar sig mot idéer och saker.
För att få fram de bästa lösningarna och de bästa besluten behöver vi
kunna ha en Produktiv Konflikt med varandra.

Om vi har sårbarhetsbaserad TilliT till varandra …

 • se artikel om sårbarhetsbaserad TilliT på länken:

https://www.linkedin.com/pulse/tillit-vad-%C3%A4r-det-och-ger-calle-sundstr%C3%B6m/

… då kommer vi att kunna debattera så att ”stickor och strån ryker”.
Det är den processen vi behöver för att kunna utmana varandras idéer och hitta de bästa lösningarna!

Först när vi fått debattera ordentligt kan vi komma fram till ett gemensamt och välgrundat beslut. Även om vi inte helt håller med så ställer vi upp på den lösning vi gemensamt kommit fram till ”agree to disagree”. Det gör att alla kommer arbeta mot samma mål.

Hur många möten har du varit med om när ni fattat ”gemensamma beslut” och så har ändå var och en gjort som de själva vill?

Nyckelområden för att kunna ha produktiva konflikter …

 1. Skapa sårbarhetsbaserad TilliT
 2. Med fokus på saker och idéer, säga vad jag tycker även om det känns obekvämt
 3. Aktivt be om andras åsikter och vara öppen för responsen

SAMMANFATTNING:

 • Vi har en tendens att undermedvetet söka bevis på vår egen uppfattning
 • Det gör att vi missar möjligheten att nå de bästa lösningarna och besluten
 • Med TilliT som grund kan vi lösa det genom produktiv konflikt där fokus är på idéer och saker (inte person)
 • Det ger möjlighet att vara oense och ända fatta gemensamma beslut och hålla fast vi dem

Frågor vi kan ställa oss:

– Hur bra sårbaserad TilliT har jag till de jag samarbetar med på arbetet och till nära och kära?

– Hur bra är jag/vi på produktiv konflikt?

Kommentera gärna med egna tankar och upplevelser kring det här ?

Ställ frågor eller skicka in case

Med formuläret nedan har du möjlighet att ställa oss frågor eller skicka in case.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.