TilliT > Vad är det och vad ger det?

TilliT > Vad är det och vad ger det?

Grunden i alla goda relationer är TilliT och vi skriver det så här TilliT av en anledning. Ordmässigt så är det ett så kallat ”palindrom” eftersom det är lika åt båda håll. Symboliken i det är att TilliT behöver gå åt bada hållen och på lika villkor.

Vad är det då vi menar med TilliT?

Det är vanligt att vi tänker att det är att kunna lita på en annan människa att de håller vad de lovar, att de är kompetenta att lösa sina uppgifter och har ordning på sin ”att göra lista”. Det visar sig att det som skapar starkast och djupast TilliT är ”sårbarhetsbaserad TillIT. Det innebär att:

  • vilja och våga erkänna sina svagheter inför varandra
  • vi gärna ber varandra om ursäkt
  • vara öppna och uppriktiga med varandra
  • ber varandra om synpunkter och är beredda att lyssna och ta in

Det här kan låta som mjukt och flummigt men är ytterst konkret och skapar förutsättningar för att uppnå resultat 😊

Vår förmåga att skapa TilliT går att lära sig genom utbildning, verktyg och träning. Hur viktigt är det med TilliT i teamarbetet, i coachmötet, i kundmötet (och även i mötet med mig själv).

TillIT, ordets betydelse:

  • Förtroende
  • Förhoppning

Det handlar alltså om att vi innan litar på någon, FÖRe. TRO kan försätta berg och palcebo (sockerpiller) är framgångsrik medicin för att vi tror på den. HOPPet är en stark drivkraft och det sista som lämnar oss människor.

Har du frågor om TilliT, har något du vill säga om TilliT eller har bra exempel på TilliT och vad det ger så skicka gärna in det till oss. Vi kommer att publicera alla goda inslag här på bloggen.

Ställ frågor eller skicka in case

Med formuläret nedan har du möjlighet att ställa oss frågor eller skicka in case.

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.