Vad händer efter 6 månader?

Vad våra kunder säger 6 månader efter deras utbildning med Inyan

Eva Landgård

Kontorschef – Nordea

Vad konkret från utbildningen använder du idag?

”Coachmodellerna. Ökad personlig effektivitet – mer hållbar struktur.”

Vilka bestående effekter för din personliga effektivitet upplever du att utbildningen har gett dig?

”Mer hållbar struktur, behöver dock påminna mig själv för att inte trilla tillbaks till ”mailkollandet”.”

Vilka bestående effekter i din coaching/coachroll upplever du att utbildningen har gett dig?

”Mer HUR-kommunikation med medarbetarna vilket leder till att de själva kommer fram till svaren på hur de ska göra för lyckas med sina mål.”

Vilka bestående effekter i din kommunikation med andra upplever du att utbildningen har gett dig?

”Effektivare coachmöten där medarbetaren är mkt mer delaktigt än tidigare.”

Vad har de bestående effekter du fått av utbildningen inneburit för dig?

”Roligare coachmöten som förhoppningsvis leder till mer motiverade medarbetare.”

Johan Nilsson

Ledare – Telia

Vad konkret från utbildningen använder du idag?

”Jag använder mig av coachning delen i mina medarbetarsamtal för att få mer stuns i personliga mål. Jag tänker mig även för mer när jag skriver och pratar än vad jag gjorde tidigare, detta för att vara mer tydlig i min dialog.”

Vilka bestående effekter för din personliga effektivitet upplever du att utbildningen har gett dig?

”Många, struktur i min vardag för att skapa en mer stressfri arbetsdag. Bättre dialog och förståelse hos enskilda individer.”

Vilka bestående effekter i din coaching/coachroll upplever du att utbildningen har gett dig?

”Att jag har fått fler verktyg och vet vilka punkter jag ska kunna trycka på för att nå bäst effekt hos olika individer.”

Vilka bestående effekter i din kommunikation med andra upplever du att utbildningen har gett dig?

”Att jag är rakare och tydligare.”

Vad har de bestående effekter du fått av utbildningen inneburit för dig?

”Jag har helt klart blivit mer effektiv och har mer utrymme för oväntade saker. Jag har full kontroll på min kalender och väljer själv det som behöver prioriteras. Jag har en ännu bättre dialog med mina medarbetare och andra runtom mig än tidigare.”

Utvärderingsenkät 6 månader efter coachutbildning ICO Bas

Välj i listan bredvid vad du önskar ladda ned.